Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 117" Дніпровської міської ради


remember me

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія
Курси, вебінари, олімпіади. Портал Всеосвіта. Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання


Звіт в.о. директора за 2017/2018 н.р.

Звіт в.о. директора

комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа № 117» Дніпровської міської ради

Гатило Оксани Леонідівни

про свою діяльність на посаді протягом 2017/2018 навчального року

 

05.06.2018р.

 

    Шановні присутні! Закінчився навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність в.о. директора на посаді протягом 2017/2018 навчального року.

  На цих загальних зборах ми керуємося Положенням про порядок звітування директора КЗО СЗШ № 117 Дніпровської міської ради перед трудовим колективом, представниками громадського самоврядування школи, щодо своєї діяльності на посаді протягом навчального року.

  Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Мета звіту:

1. залучати батьків до участі у керуванні освітнім процесом;

2. посилити співпрацю з боку батьків, громадських організацій;

3. забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом;

4. стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

1. Загальна інформація про школу.

Засновником комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 117» Дніпровської міської ради є територіальна громада міста в особі Дніпровської міської ради. Фінансово-господарська діяльність навчального закладу здійснюється на основі його кошторису. Будівля школи прийнята в експлуатацію 1962 року, земельна ділянка, яка належить школі має площу 552,3 кв.м. У 2017/2018 навчальному році працювало 28 педагогічних працівників, 1 бібліотекар та 13 працівників з числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершило 401 учень у 15 класокомплектах, середня наповнюваність класів – 26,7 учні.

2. Кадрове забезпечення.

  У 2017/2018 навчальному році штатними працівниками КЗО СЗШ № 117 була забезпечена 100% (28 вчителів, 1 бібліотекар).  Розстановка педагогічних кадрів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів (навіть обслуговуючого персоналу) враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики. Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою.

  Освітній та кваліфікаційний рівні педагогічних працівників: 25 педагогічних працівника мають вищу освіту, 4 – середню-спеціальну; 19 учителів мають «вищу кваліфікаційну категорію», 2 вчителя мають «першу кваліфікаційну категорію», 2 вчителя мають «другу кваліфікаційну категорію», 2 вчитель має кваліфікаційну категорію «спеціаліст»; 4 вчителя мають «9 тарифний розряд»; 9 вчителів мають педагогічне звання «учитель-методист» та 3 вчителя педагогічне звання «старший учитель».

У розрізі базових дисциплін ситуація з укомплектованістю педагогічними кадрами має такий вигляд:  середнє тижневе навантаження педагогічних працівників по школі становить 18 год.

     

 

 

 

3. Методична робота.

 Методична робота в школі будується на досягненнях науки, ППД, системою аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності з підвищення наукового, загальнокультурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їх професійної компетенції та підвищення ефективності навчально-виховного процесу. У школі діє методичні куточки  з навчально-виховної роботи та виховної роботи, інформаційно-аналітичний центр навчально-виховної роботи з докладним банком інформації, яка оптимально охоплює дані про діяльність педагогічного та учнівського колективів.

Проблема, над якою працював педагогічний колектив у 2017/2018 навчальному році: «Створення системи педагогічних впливів, спрямованих на соціалізацію учнів».  Керівництво методичною роботою здійснює методична рада школи.

  До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються учителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками шкільних методичних об’єднань, творчих груп, наставниками молодих учителів.

Головною метою в методичній роботі школи є: навчально-методичне забезпечення педагогічного процесу, організація удосконалення відповідної фахової освіти, згідно з чим і працюють методичні структури школи. З метою якісної та ефективної організації, проведення систематичної колективної та індивідуальної методичної роботи з педагогічними кадрами, в школі працюють методичні структури: методична рада (кер. Гатило О.Л.);

методичні об’єднання:

 - МО учителів початкових класів (кер. Королькова Н.В.);

 - МО учителів природничо-математичного напрямку (кер. Коноваленко Н.Д.);

 - МО учителів суспільно-гуманітарного  напрямку (кер. Калашник Г.П.);

 - МО класних керівників (кер. Кузнєцова О.І.);

 - МО художньо-естетичного напрямку (кер. Васильченко Г.Г.);

За активної участі голів методичних об’єднань проходять предметні тижні, методичні засідання, тощо. В організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами школи результативно використовуються можливості (нормативні документи про освіту, зразки підручників, програми з базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи кожного учителя, матеріали діяльності шкільних методичних об’єднань та творчих групп, буклети учителів, науково-методична та психолого-педагогічна література, зразки оформлення шкільної документації, матеріалів на різноманітні конкурси, технічні засоби (комп’ютер, копіювальна техніка), тощо).

  У школі працювали методичні об'єднання вчителів початкових класів, суспільно-гуманітарного, природничо-математичного, художньо-естетичного. Результативною була робота всіх методичних об’єднань та творчих груп. Учителі провели відкриті уроки, виховні заходи, ділились досвідом роботи по проблемах, зросла їх педагогічна майстерність. Внаслідок чого рівень навчальних досягнень учнів школи оцінюється хорошими показниками.

Усі засідання методичних об’єднань мають відповідну структуру, де обговорюють, проводять, аналізують:

- результати навчально-виховної роботи;

- динаміку зростання (спаду) успішності учнів;

- результати контрольних робіт (державної підсумкової атестації), навички читання;

- діяльність членів методичних об’єднань щодо розвитку творчого потенціалу учнів, залучення їх до різних видів позаурочної діяльності;

- аналіз стану викладання предметів;

- стан виконання навчальних планів і програм;

- інновації, їх ефективність;

- стан реалізації принципу єдності навчання, виховання і розвитку особистості;

- робота факультативів, спецкурсів;

- стан позакласної роботи вчителів з предметів;

- система та результативність підвищення професійного рівня вчителів;

- результати участі учнів в олімпіадах, конкурсах;

- аналіз роботи за рік та перспективне планування.

Систематично проводиться внутрішкільна методична робота з питань:

• самоосвіта педагогічних працівників;

• атестація і творчі звіти педагогів;

• курсова перепідготовка;

• семінари-практикуми (шкільні і районні);

• конкурс «Вчитель року»;

• кращий урок року;

• індивідуальні та групові консультації для учителів та батьків;

• участь у роботі предметних тижнів, методичних оперативок;

• робота з підготовки учнів до участі у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін;

• поповнення матеріалами інформаційно-аналітичного центру навчально-виховної роботи;

• поповнення кабінетів методичною та довідковою літературою, розробками уроків, виховних заходів, матеріалами з досвіду роботи учителів;

• участь учнів та вчителів у конкурсах, тренінгах, конференціях.

  Учителі школи йдуть в ногу з життям. Широко впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів школи.

 

Видавнича діяльність вчителів школи.

Гатило О.Л. – в.о. директора школи: журнал «Відкритий урок: розробки, технології, досвід» - 8 статей, «Учительський журнал On-line», портал видавництва «Шкільний світ» - 2 статті (з упровадження управлінських інновацій, з досвіду роботи як вчителя фізичної культури, моделювання науково-методичної роботи закладу відповідно до науково-методичної проблеми, мотиваційного менеджменту в загальноосвітньому навчальному закладі тощо).

У 2017/2018 навчальному році атестувалося  6 учителів.

За результатами атестації:

2 - присвоєно звання «учитель-методист»;

4 - підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»;

1 - присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»;

1 - присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на достатньому  рівні.

4. Навчальна діяльність учнів.

 Пріоритетними напрямками роботи педагогічного колективу у 2017/2018 навчальному році були:

- розробка, використання і вдосконалення новітніх інформаційних технологій навчання;

- виховання гармонійної, духовно і фізично здорової, компетентної, успішної, життєтворчої особистості випускника;

- підвищення якості навчально-виховного процесу через введення викладання предметів на основі інформаційно-комунікативних технологій навчання;

- якісне використання варіативної частини навчального плану для реалізації державних освітніх стандартів;

- використання технології продуктивного навчання з метою стимулювання креативності учнів;

- створення оптимального середовища для саморозвитку та реалізації творчого потенціалу кожного учасника навчально-виховного процесу.

Велика увага у школі приділяється охопленню дітей навчанням.

Аналіз руху учнів.

На початок І семестру 2017/2018 н.р. (станом на 01 вересня 2017 року) у школі навчалось 399 учнів, з них: 1-4 класи – 203 учнів;  5-9 класи – 173 учнів; 10  клас – 23 учнів.

На початок ІІ семестру 2017/2018 н.р. (станом на 01 січня 2018 року) у школі навчалось 396 учнів, з них: 1-4 класи – 203 учень;  5-9 класи – 171 учень; 10 клас –  22 учнів.

На кінець 2017/2018 н.р. (станом на 31 травня 2018 року) у школі навчалось 400 учні, з них: 1-4 класи – 204 учні;  5-9 класи – 173 учні; 10  клас – 23 учнів.

Аналіз руху учнів у 1-4 класах

Аналіз руху учнів у 5-9 класах

Аналіз руху учнів у 10-11 класах

 

 

Аналіз руху учнів 1-11 класів за три навчальні роки

 

 Станом на 01 вересня 2017 року до першого класу були залучені всі діти, яким виповнилось 6 років - 48 учнів.

 Аналіз робочого навчального плану.

 У школі існує певна система роботи щодо профільного навчання. У 8-9 класах проводиться допрофільна підготовка. З цією метою була налагоджена робота курсів за вибором та факультативів: «Синтаксис речення», «Ми - громадяни». Враховуючи потреби учнів, бажання батьків та можливості школи у 10 класі сформовано навчання за філологічним напрямом та профілем української філології. У профільних класах викладались спецкурси за вибором: «Досліджуємо історію України», та факультативи: «Стилістика сучасної української мови», «Лінгвістика сучасної української мови», «Європейський вибір України», «Розв’язування задач з хімії».

  Учні нашої школи традиційно активні учасники міжнародних конкурсів. Цього року учасниками конкурсу юних знавців фізики «Левеня» стали 62 учасника, конкурсу юних знавців математики «Кенгуру» - 86 учасників, конкурсу з географії «Осінній колосок» стали 36 учасників та «Весняний колосок» - 48 учасників.

Аналіз рівня навчальних досягнень учнів 2-11 класів.

Учні нашої школи брали участь у районних олімпіадах з навчальних дисциплін з різних предметів - 78 учнів.

Якісні показники знань за підсумками 2017/2018 н.р. мають учні з таких предметів: фізична культура, музичне мистецтво, образотворче мистецтво, трудове навчання, історія України, Всесвітня історія, українська мова, українська література, художня культура, світова література, основи здоров’я.

У січні та травні 2018 року в.о. директором школи Гатило Оксаною Леонідівною зроблено діагностичний моніторинг якості навчальних досягнень учнів за І, ІІ семестри та 2017/2018 н.р.

 

Найбільша розбіжність результатів навчальних досягнень за 2017/2018 н.р. спостерігається у 4, 5, 6 та 7 класах.

Річні оцінки за 2017/2018 н.р. виставлено за результатами семестрових оцінювань. При цьому врахована динаміка особистих навчальних досягнень учнів з предметів впродовж навчального року, важливість тем, тривалість їх вивчення, складність змісту, тощо.

Учнів школи на кінець 2017/2018 н.р. оцінено відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи,критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів основної й старшої школи.

У школі навчається  329 учнів 2-11-х класів. Учні перших класів не оцінуються.

Якість знань за 2017/2018 н.р. становить – 46,5% (153 учні), що на 3,9 % більше  ніж за  2016/2017 н.р. - 42,6% %  (136 учнів).

Високий рівень навчальних досягнень мають 12,8 % учнів (42 учні), що на  5,3% більше ніж минулого року – 7,5 % (24 учні).

Достатній рівень мають  35,1% (112 учнів), що на 0,6% більше ніж 2016/2017 н.р. - 34,5 %  (105 учнів).

Середній рівень навчальних досягнень мають 53,5% (176 учні), що на 3,9% менше ніж 2016/2017 н.р. - 57,4 %  (183 учні).

Учнів з початковим рівнем навчальних досягнень становить 0%  як і в минулому році.

Похвальними листами у 2017/2018 н.р. нагороджено 42 учні, що на 18 учнів більше ніж минулого року.

 

 

 

5. Виховна та позакласна робота.

  Основні напрями виховання сплановані були відповідно до Програми для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 №1243 «Про основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Концепції виховання дітей та молоді у національній системі виховання, Концепції громадянського виховання, Державної національної програми «Освіта. Україна ХХІ століття», Національної доктрини розвитку освіти, «Концепції превентивного виховання дітей і молоді», Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої Наказом МОН України від 16.06.2015 №641.

Основна тема виховної роботи: «Створення системи педагогічних впливів, спрямованих на соціалізацію учня, використання передових технологій як умови для виховання людини громадянського суспільства».

Головною метою виховного процесу було формування морально-духовної, життєво-компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, патріот. Створення виховного простору соціальних, культурних, життєвих виборів особистості, котра самореалізується у різних виховних середовищах.

Основні завдання, які ставилися перед класними керівниками на 2017/2018 навчальний рік:

1. Забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та соціальних вимог.

2. Підвищення соціального статусу виховання у системі освіти закладу, зміцнення й розвиток виховних функцій закладу.

3. Забезпечення взаємодії закладу з усіма соціальними інститутами, дотичними до виховання дітей та учнівської молоді, розширення складу суб’єктів виховання, посилення координації їхніх зусиль.

4. Посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, зміцнення її взаємодії з навчальним закладом.

5. Розвиток учнівського самоврядування в закладі, використання нових форм реалізації виховного потенціалу дитячого руху.

6. Оптимізація змісту і форм виховного процесу.

7. Збереження та покращення фізичного, психічного та соціального здоров’я особистості.

8. Попередження та локалізація негативних впливів факторів соціального середовища на особистість.

9.Педагогічний захист й підтримка дітей у розв'язанні їхніх життєвих проблем та в індивідуальному саморозвитку, забезпечення їхньої особистісної недоторканності та безпеки.

10. Самореалізація людини в особистісній, професійній та соціальній сферах її життєдіяльності.

Виховна робота з учнями будувалася за такими напрямками: фізичне здоров’я дитини – здоров’я нації; виховання та розвиток особистості дитини; громадянське виховання; родинно-сімейне виховання; трудове виховання; художньо-естетичне виховання; морально-правове виховання; екологічне виховання; формування здорового способу життя; превентивне виховання.

Пріоритетним напрямком виховної роботи з учнями було національно-патріотичне виховання, реалізація основних завдань і принципів якого здійснювалася в таких напрямках:

Ціннісне ставлення особистості до сус­пільства і держави.

Формування в учнів комплексу особистісних якостей та рис характеру, які є основою специфічного способу мислення та спонукаль­ною силою повсякденних дій, учинків, поведін­ки. В школі проводилися бесіди: «Та земля мила, де мати народила», «У нас одна Батьківщина — наша рідна Україна», години спілкування «Моя рідна Україна», «Ми — єдина сім'я», «Моя земля — земля моїх предків», перегляд фільмів про війну учнями 10-11 класів, участь в акціях «Подарунок учаснику АТО», участь у мітингу-реквіємі «Подвиг не має забуття!».

Ціннісне ставлення до себе.

Виховними досягненнями цього напрямку є вміння цінувати себе як унікальну та неповтор­ну особистість, знати наслідки негативного впливу шкідливих звичок на здоров'я, прагнення бути фізично здоровою людиною. У зв'зку з цим було проведено бесіди: «Якщо хочеш бути здоровим — загартовуйся!» (1-4 кл.), «Безпечна поведінка під час канікул- запорука здорового відпочинку», «Чистота рук- запорука здоров'я» (5-8 кл.); профілактичні бесіди шкільної медсестри, бесіди в початковій школі «Профілактика інфекційних захворювань», спортивні змагання «Старти надій» (5-8 кл.), написання профілактичних диктантів «Інфекційним захворюванням  — НІ!» і т. д.

 Ціннісне ставлення до людей, сім'ї, родини.

 Виховними досягненнями цього напрямку є знання та розуміння особистих, родинних, громадянських, національних та загальнолюдських цінностей, уміння співпрацювати з іншими, працювати в групі та колективі, уміння прощати та просити пробачення, єдність моральної свідомості та поведінки, єдність слова і діла. У зв'язку з цим класними керівниками проведено морально-етичні бесіди «Старші та молодші в сім'ї», години спілкування «Я та мої батьки: конфлікт поколінь», «Моральні ідеали, їх місце в нашому житті», відзначено Всесвітній день матері, вчителем малювання Мєдвєдєвою Л.О. конкурс малюнків «Ми даруємо вам світ».

Ціннісне ставлення до праці.

Виховними досягненнями цього напрямку є усвідомлення соціальної значимості праці в житті людини, повага до людей праці, навички самообслуговуючої та суспільно-корисної праці. У зв'язку з цим у школі проведено бесіди: «Бджілка мала, та й та працює», акція «Зробимо чистим свій кабінет, школу!», анкетуван­ня учнів щодо подальшого працевлаштування, організація роботи шкільних гуртків, Євроклубу «Метида».

Ціннісне ставлення до природи.

Виховними досягненнями цього напрямку є усвідомлення учнями себе як невід'ємної частини природи, взаємовідносин людини та природи, бережливого ставлення до природи. Проведено години спілкуван­ня «Відверто про необхідне», «Вода — джерело життя», «Про екологію рідного краю», прийняли участь у Всеукраїнській акції «Зробимо Україною чистою разом!», виступ агітбригади «Майбутнє залежить від нас».

Ціннісне ставлення до культури і мисте­цтва.

Виховними досягненнями цього напрямку є знання про види мистецтва та засоби їх ви­разності, здатність виражати власне ставлення до мистецтва, до творчої діяльності в мистець­кій сфері та самореалізації. У зв'язку з цим класними керівниками у школі проведено години спілкування «Я — культурна людина», круглий стіл «Людино, бережи воду!», вчителем малювання Мєдвєдєвою Л.О. виставку малюнків «При­рода навколо нас».

Діяльність методичних об’єднань класних керівників 1-4, 5-8 та 9-11 класів була спрямована на реалізацію головної мети: створення шкільного соціально-культурного освітнього середовища, яке сприяє розвитку інтелектуальних здібностей, зміцненню фізичного та духовного здоров’я, формуванню навичок здорового способу життя у вихованців. Класні керівники працювали за індивідуальними планами, змістовна наповнюваність яких відповідала віковим особливостям учнів і була спрямована на виховання у них ціннісного ставлення до себе, родини, людей, до праці, до природи, до культури і мистецтва, ставлення до держави.

Виховна діяльність в школі, як цілісна система, складається із діяльності дорослих (адміністративно-педагогічна функція, рада школи, батьківський комітет, МО класних керівників) та із діяльності учнів (форма – дитяча організація «Оріон»).

Згідно річного плану школи та наказів управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради у 2017/2018 навчальному році було організовано та проведено тижні, декади та місячники:

- Увага! Діти на дорозі!

- Олімпійський тиждень;

- Всеукраїнський тиждень права;

- Єдиний тиждень безпеки на дорозі.

Були проведені традиційні шкільні свята: День Знань, День працівника освіти, Осінній ярмарок та Новорічні свята для учнів 1-11 класів, свято до дня Жінки, свято Букварика, Останній дзвоник. Із метою утвердження патріотизму, моральності та загальнолюдських життєвих принципів у дитячому середовищі,   у закладі було проведено патріотично-спортивне свято «Козацькі розваги» (вчитель фізичної культури Васильченко Г.Г.), в рамкам святкування міжнародного дня миру, проведено флеш-моб «Голуб миру»; Проведено благодійний ярмарок до свята Покрови; загальношкільне свято «Міс Осінь»; загальношкільні акції «Замість ялинки – зимовий букет», «Годівничка»; театральна вистава «Царівна та сім богатирів» (7 клас, класний керівник Михайленко Є.К.); патріотична гра-вікторина «В нашім серці Україна» (9 та 10 класи, класні керівники Жарикова О.Л. та Нальота В.І.); загальношкільне свято «Памятаймо, що ми з України» (учитель української мови та літератури Калашник Г.П.); прийняли участь у міській акції «Еко-набат», приуроченій до Всесвітнього дня Землі; також проведені Єдині уроки та уроки мужності: «Безпека на дорозі – безпека життя», «Тернистий шлях до свободи», «Мій рідний край, моя Батьківщина – це все моя Україна!», «Відродися Тарасе, мовою, одкровенням, душі розмовою», «Освоєння космосу – прогрес для людства», «Чорнобильський слід на землі, у долях, у душах…».

З метою виховання юних патріотів України на засадах національної гідності, високої самосвідомості та активної громадянської позиції, здорового способу життя духовно багатої та фізично розвиненої особистості в школі вже декілька років функціонує козацькій рій «Березан».

Перевага надавалась активним формам роботи, що передбачають самостійну або спільну роботу, набуття дітьми та учнівською молоддю соціального досвіду; сприяють формуванню національної свідомості, критичного мислення, ініціативності, творчого підходу до справи, відповідальності за свої дії та вчинки: участь у Всеукраїнській акції «Лист пораненому» та «Хай ангели тебе оберігають».

У шкільній бібліотеці було організовано та проведено книжкові виставки на такі теми: «Правила дорожні - не слова порожні», «Дорога зі школи до дому», «Герої не вмирають!», «Здоров’я дитини – здоров’я країни», «Голодомор 1932-1933 років», «Конституція дітям», проведено бесіди для учнів школи згідно даних тем, а також проведено усний журнал «Рідний край, де ми живемо, Україною зовемо!» під керівництвом бібліотекаря Плаксій Н.М.

Інтереси, потреби та творчу ініціативу учні мали змогу розвивати через роботу в дитячій організації «Оріон» під керівництвом Таран М.Г. Було організовано та проведено: щотижневі загальношкільні лінійки, випуск тематичних стіннівок, щотижневі рейди «Зовнішній вигляд», тематичні п’ятихвилинки, осінній ярмарок, участь у благодійних акціях, участь у благоустрої школи. Значна увага приділялася питанням щодо пропаганди здорового способу життя, реалізації проекту «Жити реально – жити здорово!». Учні початкової школи відвідували тематичні виставки у шкільній бібліотеці. Для учнів середніх та старших класів проведено класні години на тему: “Шкідливим звичкам скажем: “НІ!”, на яких класні керівники звертали увагу учнів на профілактику шкідливих звичок. Учні 1-11 класів брали активну участь у конкурсах малюнків та плакатів на тему «Безпека на дорозі», «Безпека – це життя!», «Збережемо Землю від забруднення!», «Світ врятує кохання!», організовано збір макулатури.

Щотижня класні керівники проводять бесіди з питань профілактики всіх видів дитячого травматизму з відповідним записом до сторінки журналу «Бесіди по попередженню нещасних випадків». Слід зауважити, що особлива увага приділялась роботі по профілактиці насильства, протидії тероризму: у рамках викладання предметів «Основи здоров’я» та «Захист Вітчизни» учні засвоюють правила поведінки в умовах вчинення терористичного акту, навчаються правильним діям у випадку одержання інформації про загрозу вчинення терористичного акту. З метою запобігання травматизму та підтримання порядку на перервах протягом навчального року організовується чергування по школі учнів старших класів та вчителів.

Становлення гармонійно розвиненої особистості неможливе без фізичного виховання. Тому цій роботі приділяється значна увага. В школі проводяться змагання і турніри з міні-футболу та волейболу. В рамках Олімпійського тижня проведено змагання між учнями школи «Ми юні Олімпійці!».

З метою профорієнтації учнівської молоді для учнів 9-11 класів був проведений тренінг «Зроби свій вибір». Учні змогли дізнатися про основні професії, в ких є потреба нашого регіону, вчилися складати резюме, представляти себе роботодавцем та виступати в ролі директора фірми.

Слід відзначити високу організацію та творчий підхід до проведення наступних заходів:

- бібліотечний урок "Вони загинули, щоб ми жили....", присвячений річниці бою під Крутами;

- загальношкільне свято «Пам’ятаймо, що ми з України»;

- флеш-моб «Розмовляю українською»;

- шоу-гра «Дівчата або хлопці?» ( 10 клас, педагог-організатор  Таран М.Г.)

- «Квітни, мово, солов’їна!»  (10 клас, класний керівник Нальота В.І.);

- загальношкільна лінійка «Афганістан – біль в душі моїй»;

- свято «Прощавай, Букварику!» (класні керівники 1-А, 1-Б класів);

- День пам’яті до трагічних подій Чорнобильської катастрофи (класний керівник 9 класу Жарикова О.Л. );

- свято останнього дзвоника.

Пріоритетними у виховному процесі стають національні та патріотичні мотиви. Фундаментом формування у школярів сучасної національної ідентичності на кращих прикладах мужності і звитяги, виявлених нинішніми захисниками Батьківщини, на героїці сучасної боротьби за незалежність і цілісність держави є уроки Мужності, які впродовж семестру сплановано та проведено класними керівниками школи у формі зустрічей з учасниками бойових дій, співпраці з волонтерами, написання листів до воїнів у рамках Всеукраїнської акції «Лист пораненому», «Хай ангели тебе оберігають» та «Тепло сердець дітей-амурчан тобі, захисник України». Одним із підтверджень небайдужості юного покоління до долі своєї Батьківщини є участь в акціях і заходах, що проводяться з метою моральної та матеріальної підтримки української армії. Учні, батьки, вчителі школи постійно відгукуються на заходи, що проводяться в підтримку воїнів АТО. Бійцям – мужнім воїнам-захисникам, передано продукти харчування, теплий одяг, засоби гігієни, зібрані шкільною родиною 1-10 класів.

У закладі проводяться загальношкільні заходи на правову тематику. Під час «Тижня правової освіти» та «Місячника правовиховної роботи» класні керівники спільно з учителем правознавства, готують виховні години у вигляді «круглих столів», брейн-рингів, усних журналів, проводяться конкурси малюнків, стіннівок.

6. Правоосвітня робота.

Протягом 2017/2018 н.р. охоплювала як учнів, так і їхніх батьків. З метою підвищення рівня правових знань батьків, учителів, учнів проводились бесіди, лекції, анкетування. Щорічно в грудні в проходить Тиждень права. У рамках тижня у школі проходять тематичні уроки, усні журнали, години спілкування, лекції.

Постійно проводились тематичні тренінги, виховні години, виставки книг, плакатів на правову тематику. Учні охоплені заняттями в шкільних гуртках і секціях за інтересами, а по класах - постійними і тимчасовими дорученнями.

Протягом року у школі працювали гуртки:

- Євроклуб «Метида» (керівники Руденко Л.І. та Таран М.Г.);

- Військово-спортивний гурток (керівник Солод М.В.)

Продовжує працювати рада з профілактики правопорушень учнів, яка складається з представників педагогічного колективу, батьків і старшокласників. Рада з профілактики правопорушень збирається раз на місяць відповідно до плану роботи школи і слідкує за дотриманням правил поведінки й правопорядку учнями в урочний час. Класні керівники та учителі-предметники індивідуально працювали із батьками тих учнів, що потребують підвищеної педагогічної уваги, схильних до правопорушень. На внутрішньошкільному обліку на кінець 2017/2018 н.р. перебували 3 учні.

Організована спільна робота педагогів, батьків та учнів. Батьки залучались до участі в загальношкільних та класних заходах. Також, у школі двічі на семестр проводились батьківські збори. Класні керівники ведуть спостереження за учнями з девіантною поведінкою, проводять індивідуальні бесіди як з учнями, так і з їх батьками, відвідують учнів вдома.

Співпраця з батьками займала одне з центральних місць у системі роботи нашої школи. Серед форм роботи – тематичні батьківські збори, тематичні години спілкування, засідання батьківського комітету, індивідуальні бесіди та консультації, залучення батьків до проведення позакласних заходів, туристичних походів, поїздок, екскурсій.

 Першочергові завдання роботи школи з батьками:

- пропаганда педагогічних знань, що зумовлять підвищення педагогічної грамотності батьків;

- допомога батькам в оволодінні системою вмінь, необхідних для організації діяльності дитини вдома;

- упровадження форм роботи з сім’єю, які сприятимуть гуманізації взаємовідносин «педагоги – батьки – учні».

Батьки й учителі повинні стати партнерами, активними співучасниками творчого процесу виховання учнів.

Школою постійно контролювалося охоплення дітей шкільного віку навчанням та відвідування учнями навчальних занять: кожного дня проводився аналіз відвідування учнями навчальних занять, з'ясовувались причини відсутності дітей, підтримувалися тісні зв'язки з батьками та вживалися необхідні заходи щодо повернення дітей до занять. Раз на тиждень інформація передавалася до відділу освіти. У центрі особливої уваги - неблагополучні сім’ї та сім’ї, де виховуються підлітки, схильні до правопорушень. Ці сім’ї постійно відвідують класні керівники, представники адміністрації.

7. Соціальний захист.

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавство. Протягом навчального року проводився облік дітей пільгової категорії:

 • Сиріт і позбавлених батьківського піклування – 2;
 • Дитина з сімї СЖО – 1;
 • Інвалідів – 5;
 • Чорнобильців – 2;
 • Малозабезпечених – 4;
 • З неповних сімей – 78;
 • Багатодітних родин – 43.

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи. Для них була організована  участь у таких заходах: екскурсії в театр, виставки, участь у новорічних заходах з подарунками, безкоштовне відвідування театральних вистав. Також за бюджетні кошти діти з малозабезпечених родин та діти позбавлені батьківського піклування щоденно отримували безкоштовне харчування у шкільній їдальні. З опікуном дитини позбавленої батьківського піклування (Рекубрацького Артема) підтримується постійний зв'язок класного керівника, соціального педагога, адміністрації школи.

8. Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників.

  Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт, де працює шкільна медична сестра, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань.

 Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд за графіком кабінету профогляду медичної установи. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у медсестри школи.

  Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі.

Організація харчування учнів закладу регламентується  законами України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», «Про охорону дитинства», «Про освіту»,  постановами  Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 р. № 116 «Про порядок надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість», від 22.11.2004 р. №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», наказом Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 р.  №242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах» та іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-4 класів забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням. Гаряче харчування 1-10 класів відбувається згідно графіка у їдальні школи.  Як додаток до денного раціону дітей у школі працює буфет.

У їдальні навчального закладу 85 посадкових місць. У школі протягом 2017/2018 навчального року забезпечувалось  повноцінне, безпечне та якісне харчування учнів: замовлення і прийняття до закладу безпечних та якісних продуктів харчування, продовольчої сировини у необхідній кількості, дотримувались умови і терміни їх зберігання, технології виготовлення страв, виконувались норми харчування. Забезпечувалось своєчасне проходження працівниками харчоблоку профілактичних медичних оглядів.

Посилювались протиепідемічні заходи, спрямовані на попередження спалахів гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь. Протягом І та ІІ семестрів  2017/2018 н.р. проводилась роз’яснювальна робота серед дітей з питань пропаганди гігієнічних основ харчування. Систематично проводилась просвітницько-агітаційна робота серед учнів та їх батьків із питань харчування дітей, зокрема з вирішення проблеми охоплення саме гарячим харчуванням більшої кількості учнів середніх та  старших класів.  

Відповідальний за харчування призначений наказом по школі - Гатило Оксана Леонідівна, в.о. директора школи.

Відповідальним за харчування, здійснювались наступні заходи:

- контроль за організацією харчування учнів;

- відпрацювання режиму і графіку харчування дітей;

- виявлення за допомогою класних керівників дітей, які мають право на безкоштовне харчування;

- здійснення обліку харчування дітей, звірка разом із класними керівниками відвідування учнів школи і шкільної їдальні з метою недопущення помилок в обліку;

- опрацювання інформації щодо кількості дітей, які отримують гаряче харчування, щодо кількості дітей, охоплених буфетною продукцією, щодо охоплення гарячим харчуванням учнів у ГПД;

- контроль за додержанням дітьми правил особистої гігієни та вживанням готових страв, буфетної продукції;

- контроль за санітарно-гігієнічним станом обідньої зали тощо;

- забезпечення неухильного виконання нормативно-правових документів з питань організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах.

У режимі школи велике значення надається організації раціонального, збалансованого харчування відповідно до віку і стану здоров’я учнів.

У школі розроблені комплексно-цільові заходи організації і розвитку харчування учнів, якими передбачено:

 • зміцнення матеріально-технічної бази їдальні;
 • розширення сфер послуг для учнів і батьків;
 • удосконалення різноманітності раціону харчування;
 • виховання культури прийому їжі;
 • пропаганда здорового способу життя.

Серед умов, які впливають на активну діяльність дітей, важливе місце займає правильна організація та додержання режиму харчування. У школі режим харчування учнів тісно пов’язаний із режимом дня. Учні харчуються після 1-го, 2-го та 3-го уроків (відповідно до затвердженого графіку харчування). Цей час – найбільш оптимальний для прийняття їжі.

Харчування учнів організовано на основі циклічного перспективного меню, яке обов’язково погоджується державною санітарно-епідеміологічною службою. Перспективне меню складається з урахуванням сезонності (на осінній і зимово-весняний періоди року) та наявність сезонних продуктів, свіжих овочів, фруктів, ягід, сухофруктів, квашених овочів, соків.

Питання організації харчування знаходиться на контролі ради школи та адміністрації.

Технологічне обладнання в робочому стані. Шкільний харчоблок забезпечений в необхідній кількості посудом, миючими та дезинфікуючими засобами. Ведеться журнал контролю та бракеражу сировини, готової продукції. Зберігання добових норм та продуктів забезпечується відповідно до номативних документів. Двотижневе меню затверджено адміністрацією школи та СЕС. Дотримання примірного меню відповідає нормі.

Матеріально-технічна база харчоблоку відповідає вимогам.

Постачальником продуктів харчування у школі надаються всі потрібні сертифікати відповідності на кожен вид товару, який постачається.

З питань організації харчування у школі ведеться відповідна документація, якою передбачено виконання вимог щодо безкоштовного харчування учнів 1-4 класів та пільгового харчування школярів на підставі відповідних довідок.

В наказах окремим пунктом обумовлено призначення відповідального за організацію харчування у закладі, чим виконується п.20 спільного Наказу Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти і науки від 01.06.02005 року № 242/329 «Про затвердження порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах». Відповідальна веде систематичний контроль за формуванням списків учнів, які підлягають пільговому харчуванню на основі поданих довідок батьками учнів та заяв, а також разом із працівниками харчоблоку ведеться облік відвідування їдальні учнями відповідних категорій і порушень у їх обліку не зафіксовано.

  Цікавими оздоровчими заходами у школі є проведення традиційного Дня здоров’я, шкільної спартакіади, бесіди з лікарями, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю, виступи шкільної медсестри на загальношкільних лінійках. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «Заходи по збереженню житя і здоров’я дітей», де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.

9. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

  Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

  На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет,  спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові. Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

10. Управлінська діяльність.

  Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

  У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами. 

У навчальному закладі створено та функціонує сайт навчального закладу (http://andsh117.dnepredu.com).

  Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та программ, перевірка класних журналів, щоденників поведінки, тощо. Під час здійснення внутрішньошкільного контролю за рівнем викладання навчальних предметів в.о. директором школи Гатило Оксаною Леонідівною використовуються діагностичні картки аналізу та вивчення стану викладання предметів з використанням комп’ютера. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

  Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва КЗО СЗШ № 117  більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується. В.о. директора школи Гатило О.Л. у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради більш високого і якісного кінцевого результату.

Завдяки такому стилю керівництва у школі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей – шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом. У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей.

Таких якостей у адміністративній роботі вимагаю не тільки від себе, а й від своїх заступників.

11. Фінансово-господарська діяльність.

Будівля школи прийнята в експлуатацію 1962 році.

  Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією  управління освіти. Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати, надбавок, доплат працівникам школи.  Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті школою енергоносії. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв.

Працівниками централізованої бухгалтерії шкіл міста планово проводиться інвентаризація майна, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються або оприбутковуються.

  Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль школи поступово поповнюються новими сучасними пластиковими стендами. Подвір’я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються учнями школи, своєчасно обрізаються дерева, кущі.

 

Фінансовий звіт за 2017-2018 н.р.