Середня загальноосвітня школа №117

 
Курси, вебінари, олімпіади. Портал Всеосвіта. Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Річний звіт керівника про діяльність закладу освіти

                                                     Звіт директора

                                           Комунального закладу освіти

                                           «Середня загальноосвітня школа № 117»

                                              Дніпровської міської ради   

                                                                                     про  проведену роботу  в  2019 / 2020 н.р. 

 

17.07.2020 р.

          Дух школи, її кращі традиції та здобутки, визначають педагогічний колектив та її вихованці. Провідною фігурою в реалізації завдань, безперечно виступає вчитель, який зобов’язаний втілювати в життя ідеї, забезпечувати єдність виховання і навчання – основного призначення закладу. Відразу хочу зазначити, що робота директора і колективу – нероздільні. Всі здобутки та недоліки – спільні.

   На виконання п.3 наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 №55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» та відповідно до примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 №178, з метою подальшого утвердження відкритої демократичної, державно-громадської системи управління освітою, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у закладі освіти, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації, був проведений аналіз роботи за 2019/2020 навчальний рік.

    У своїй діяльності протягом звітного періоду, як директор закладу освіти, я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, діючим законодавством України, зокрема, Конституцією України, Законом України «Про освіту», Законом України «Про загальну середню освіту», Постановою Кабінету Міністрів України  «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», «Про основні засади мовної політики в Україні» та іншими чинними нормативно-правовими документами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

У 2019-2020  навчальному році до керівного складу закладу входили:

Мусієнко Т.Я. – директор школи;

Гатило О.Л. – заступник директора школи з навчально-виховної  роботи (вакансія з 27.09.2019р.)

Солод М.В. – заступник директора школи з виховної роботи;

Заступники  директора  виконували  свою  роботу  відповідно  до  посадових обов’язків,  затверджених    директором    школи,  якими  регулювалася  їх безпосередня управлінська діяльність.

 

 1. Загальна інформація про школу. 

         КЗО «СЗШ №117»  є комунальною   власністю Дніпровської міської ради. Управління та фінансування здійснюється департаментом гуманітарної політики, якому делеговані відповідні повноваження. Будівля школи прийнята в експлуатацію 1962 році.  У 2019/2020 навчальному році працювало 28 педагогічних працівників  та  13 працівників з числа молодшого технічного персоналу. Навчання завершило 464 здобувачів освіти у 18 класокомплектах, середня наповнюваність класів становить  25,8 здобувачів освіти. Перший клас закладу освіти закінчили 52 здобувачі освіти.

 

 2. Кадрове забезпечення.

         У 2019/2020 навчальному році штатними працівниками школа була забезпечена на 100%. Наразі є вакансії – заступника директора з навчально-виховної роботи та асистента вчителя. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. Всі педагоги школи освоїли комп’ютерну грамотність, володіють навичками роботи з мультимедійними пристроями та Смарт-дошкою, яка розміщена у комп’ютерному класі та використовується для не лише для адміністративної роботи, а й якісно-нових, цікавих уроків біології, географії, математики. Адже перспектива  в  освіті  така,  що вчитель, який не володіє навичками роботи на комп’ютері на рівні досвідченого користувача та не використовує їх у своїй діяльності, не буде відповідати освітнім вимогам, та не зможе ефективно забезпечувати освітній процес з учнями.

         По якісному складу педагогічних працівників, в нашій школі працюють 19 педагогів вищої кваліфікаційної категорії (68%), 2 педагоги першої кваліфікаційної категорії, 2 учителі другої категорії та 3 спеціалісти. Вищу освіту мають 24 педагоги. Звання  «Учитель-методист»  - 12 педагогів,  «Старший  учитель»  -  2 педагоги.

         Курсову перепідготовку у 2019-2020 навчальному році на базі Дніпровської академії неперервної освіти пройшли учителі Таран М.Г., Мусієнко Т.Я., Солод М.В., Жарикова О.Л., Нальота В.І., Коваль В.О., Усіченко О.В., Рогожа І.В., Королькова Н.В., Кузнєцова О.І., Плаксій Н.М.

         Багато педагогічних працівників підвищують свій рівень кваліфікації не лише відвідуючи курси на базі ДАНО, але і проходять он-лайн курси на різних навчально-методичних платформах (сайти На Урок, EdEra, Prometheus, Всеосвіта, Dinternal Education). Особливо активним періодом проходження курсової онлайн-перепідготовки був період під час карантину. Педагогічні працівники пройшли курсову перепідготовку за різними напрямками та темами.

         За результатами атестації присвоєно педагогічне звання «Педагог-організатор-методист» педагогу-організатору Таран М.Г., першу кваліфікаційну категорію – учителю англійської мови Биковій М.С., другу кваліфікаційну категорію – учителю біології Гридіній С.А. та вчителю початкових класів Табакар В.А., вищу кваліфікаційну категорію – учителю фізичної культури Плаксій Н.М., відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному педагогічному званню «учитель-методист» - учитель географії Руденко Л.І. та вчитель початкових класів Стадник О.О., відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» - вчитель математики Коноваленко Н.Д., відповідають раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель» - учителі початкових класів Кузнєцова О.І. та Королькова Н.В.

 

 3. Методична робота.

         У 2019-2020 навчальному році педагогічний колектив школи працював над  методичною  проблемою  школи  «Компетентнісний  підхід  та особливості соціалізації особистості в умовах створення єдиного освітнього простору». Головною метою було забезпечення всебічного розвитку особистості шляхом навчання  і  виховання,  які  ґрунтуються  на  загальнолюдських  цінностях  та принципах  науковості,  полікультурності,      єдності  навчання  і  виховання  на засадах  гуманізму,  демократії,  громадянської  свідомості,  взаємоповаги  між націями і народами, на інтересах людини, родини, суспільства та держави. 

У  навчальному  закладі  функціонує  2  комп’ютерних  класи.  Учасники освітнього процесу мають доступ до шкільної мережі Wi-Fi. Право на користування  технікою  мають  усі  педагогічні  працівники  під  контролем  особи, яка відповідає за кабінет.

Школа має свій веб-сайт. На шкільному веб-сайті представлена управлінська діяльність,  фінансова  документація,  навчальна  та  виховна  робота.  Контент  веб-сайту постійно оновлюється.

        Основні напрямки  методичної роботи:

-         Формування професійної компетентності, збереження та розвиток творчого потенціалу кожного вчителя і всього педагогічного  колективу;

-         Вироблення інноваційного стилю діяльності, удосконалення змісту науково-   методичної роботи, забезпечення її національної, особистісно зорієнтованої спрямованості;

-         Ґрунтовне вивчення та практична реалізація програм і підручників, розуміння їхніх особливостей і вимог з позиції формування національної школи;

-         Залучення до науково-дослідницької  та  експериментальної  діяльності, впровадження інноваційних технологій превентивного виховання;

-         Створення інформаційного освітнього середовища для запровадження інноваційної моделі педагогічної технології моніторингу якості освіти в системі управлінської діяльності навчального закладу.

         У школі працювали творчі групи:

-         учителів початкових класів (голова Королькова Н.В.);

-         учителів старшої ланки (голова Коноваленко Н.Д.).

-         класних керівників (голова Жарикова О.Л.).

          Результативною була робота всіх методичних об’єднань. Учителі провели відкриті уроки, виховні заходи, ділились досвідом роботи із проблем, що досліджують, зросла їх педагогічна майстерність.

          Педагоги школи  широко впроваджують у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів школи. Використовуються у навчально-виховному процесі багато новітніх технологій.

          Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на достатньому рівні.

 

 4. Навчальна діяльність учнів.

         Протягом 2019-2020 навчального року робота педколективу була спрямована на особистісно-орієнтоване навчання і виховання школярів. Велика увага у школі приділяється охопленню дітей навчанням. Велика увага у школі приділяється охопленню дітей навчанням.

    Станом на 1 вересня 2019 року до першого класу були зараховані всі діти, яким виповнилось 6 років.  Індивідуальне навчання в школі організовано для 1 учениці (3-А  клас –    Юцова Ю.). За інклюзивною формою навчалась учениця 3-А класу Дрига Богдана.

         У зв’язку із запровадженням карантинного режиму в Україні з 12 березня по 29 травня навчальні заняття у школі проводились дистанційно. Учителі за допомогою дистанційних технологій щодня надавали здобувачам освіти навчальний матеріал відповідно до вимог навчальних програм та раніше розробленого календарно-тематичного планування. При цьому були задіяні Viber, Whatsаp, Skype як ресурси для проведення дистанційного навчання.  А також інтернет-платформи Zoom, Google Classroom для проведення навчальних занять дистанційно.

     Протягом навчального року  у  середній  загальноосвітній  школі  навчалося  464 здобувачі освіти. З них: 

І ступінь   – 8 класів –  205 учнів;

ІІ ступінь   – 8 класів – 202  учні;

ІІІ ступінь   – 2 класи – 57 учнів.

    Також функціонувала 1 група продовженого дня, у якій перебували 30 учнів 1-х класів.

    У  2019-2020  н.р.  всі  учні  старшої  школи  були  охоплені  профільним навчанням, а саме української філології. Свідоцтва  про  здобуття базової середньої освіти  звичайного  зразка  отримали  23 здобувачі освіти.

         Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 березня 2020р. № 463 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2019-2020 навчальному році» здобувачі освіти 4 та 9 класів були звільнені від проведення державної підсумкової атестації.

Результати районних предметних  олімпіад та інтерактивних конкурсів:

43 здобувачі  освіти  брали  участь  у  І    етапі  Всеукраїнських  учнівських

олімпіад з базових дисциплін. На ІІ етапі  Всеукраїнських учнівських олімпіад з

базових дисциплін   школу представила команда із 18 учнів, які зайняли призові

місця:

Вороненко Юлія, ІІ місце, англійська мова (педагог Жарикова О.Л.);

Сухановська Єлизавета, ІІІ місце, англійська мова (педагог Жарикова О.Л.);

Мусієнко Злата, ІІ місце, українська мова (Калашник Г.П.);

Добрянська Віринея, ІІ місце, українська мова (педагог Калашник Г.П.);

Кожем’яка Марина, ІІ місце, українська мова (педагог Калашник Г.П.);

Безуглий Владислав, ІІІ місце, математика (педагог Клековкіка Л.М.)

Галій Ангеліна, ІІІ місце, хімія (педагог Усіченко О.В.);

Сухановська Єлизавета, ІІІ місце, біологія (педагог Гридіна С.А.);

Шкиптань Антон, ІІІ місце, географія (педагог Руденко Л.І.);

Добрянська Віринея, І місце, ОТМ (педагог Рогожа І.В.);

Мусієнко Злата, ІІ місце, ОТМ (педагог Рогожа І.В.);

Добрянська Марія-Магдалина, ІІ місце, музичне мистецтво (Куртакова В.М.).

 

 

 

5.  НУШ: Нова Українська Школа.

    У  2019-2020  навчальному  році  у  всіх  навчальних  закладах  України

продовжено    запровадження  навчання  згідно  правил  Нової  Української  Школи. 

     Концепція НУШ  - ідеологія реформи повної загальної середньої освіти, почала діяти у 2018 році. Реформа орієнтована на те, щоб «зробити випускника школи конкурентноздатним  у  ХХІ  столітті  –  випустити  з  школи  всебічно  розвинену, здатну  до  критичного  мислення  цілісну  особистість;  інноватора,  здатного змінювати навколишній світ та вчитися впродовж життя».

    Для  організації  освітнього  середовища  НУШ  у  2019  році, як і у 2018 році класи  були  забезпеченні всім необхідним дидактичним, навчально-методичним, ігровим та інтерактивним матеріалом, який був придбаний за бюджетні кошти та наданий департаментом гуманітарної політики.

 

 6. Виховна та позакласна робота.  

    Виховна робота у 2019-2020 навчальному році була побудована на формування громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, готової протистояти ворогам Батьківщини та асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ.

    У роботі з учнями педагогічні працівники школи спиралися на основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, Національну стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (Указом Президента України від 25 червня 2015 року №344/2019), та здійснювати виховну діяльність у відповідності до наступних ключових напрямів:

- виховання патріотизму

- громадянське виховання

 -превентивне виховання

- ціннісне ставлення до себе;

- ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей;

- ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

- ціннісне ставлення до праці;

- ціннісне ставлення до природи;

- ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

   Серед основних завдань — це національно-патріотичне виховання на засадах загальнолюдських, національних, громадянських цінностей, забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини, формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу, підготовка учнів до свідомого вибору сфери життєдіяльності та підвищення відповідальності сім'ї за освіту і виховання дітей.

   В 2019-2020 навчального року особливу увагу приділяли національному та патріотичному вихованню, в план виховної роботи були включені заходи щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, а також заходи з реалізації завдань, висунутих у методичних рекомендаціях МОН щодо деяких питань виховної роботи в школах; наказ МОН від 25.08.2018 № 337  Про затвердження Плану заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді у навчальних закладах  на  2018 – 2020 роки). 

   Згідно пріоритетних напрямків виховної роботи було проведено заходи щодо:

- поглиблення знання учнів про ключові події ХХ та ХХІ столітть, політичних, громадських, військових, культурних діячів, які були визначними для українського державотворення;

- актуалізація серед учителів та учнів ідеї соборності та суверенності держави – головних передумов розвитку незалежної України;

- формування та розвиток різні види вмінь, навичок, які мають стати фундаментом формування громадянської, історичної та національної свідомості школярів;

- активізація пізнавального інтересу учнів до засадничих державотворчих подій історії України ХХ-ХХІ столітть;

- сприяння розвитку всіх видів інтелекту (академічного, практичного, креативного, емоційного й соціального) як умови всебічного розвитку особистості, її самореалізації;

- формування активної громадянської позиції учнів і почуття патріотизму.

  Протягом 2019-2020 навчального року пріоритетними для учнів початкових класів були активні методи, які спрямовані на самостійний пошук істини та сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи й творчості. Оскільки у молодшому віці у дітей домінує образне мислення, то найбільш доцільними є такі форми діяльності: гра-мандрівка («Подорож містами України»), екскурсія («Духовні місця краю»), ігрова вправа, колективне творче панно («Моя Батьківщина»), бесіда, усний журнал («Ми – українці»); Заплановано проведення гри-мандрівкі, екскурсії, уявної подорожі по Україні; ознайомлення з кордонами країни: Україна – Європейська країна.

   Складовою позакласної виховної роботи в поточному навчальному році стала підготовка і презентація проектів патріотичного змісту, як наприклад: написання творів про земляків, які прославили рідний край, листів підтримки своїм ровесникам, вітальних листівок захисникам Батьківщини.

   Враховуючи вікові особливості учнів основної школи, у роботі з ними були обрані такі форми роботи: зустріч, просвітницький тренінг,  родинна вітальня, колективна творча справа (жива газета, випуск газети, свято-презентація, усний журнал та ін.), проект, колаж,  пошукова гра, художня галерея.

   Для старшокласникі проведено заходи просвітницького характеру із залученням фахівців даної проблематики, громадських і політичних діячів: семінари, круглі столи, лекції-презентації на тему першої незалежності та Соборності України. Наприклад, «Твоєю силою, волею, словом…», «Незалежність починається з тебе», «Без Соборності немає незалежності», «Разом з власної волі з 1919-го», «Українська революція та перша незалежність», «Злилися воєдино однині…»; ділові ігри, вікторини, диспути, брейн-ринги, обговорення, ток-шоу «Єднання заради Незалежності»; відео-уроки з подальшим обговоренням «Шлях до незалежності», «Разом з власної волі з 1919-го»; екскурсії (в тому числі віртуальні) до музеїв, місць пам’яті, пов’язаних із подіями Української революції, бібліотек; відвідання тематичних виставок; конкурси наукових проектів, регіональних і краєзнавчих презентацій з історії української державності «У боротьбі за незалежність».

   Звернення до подій минулого та сьогодення було доцільним завдяки використанню літературної спадщини українських письменників:

Т. Шевченка, Лесі Українки, Ю.Федьковича, В. Барки, У. Самчука,

В. Сосюри, О. Гончара, О. Довженка, П. Загребельного, В. Симоненка,

Л. Костенко, В. Стуса та інших.

   Глибокий аналіз подій, учинків героїв їх творів сприяв формуванню важливого розуміння того, що упродовж історії людства українці, як і інші народи, безпосередньо брали участь у виробленні системи загальнолюдських цінностей, збагачували світову мистецьку скарбницю. Таке розуміння історичного процесу гартувативало гордість за свій народ, а отже, формувало патріотичну особистість.

    Одним із виховних завдань в 2019-2020 навчальному році є національно-патріотичне виховання молоді, спрямоване на підготовку її до оволодіння військовими професіями, формування готовності до служби в армії, задоволення інтересів підростаючого покоління у постійному вдосконаленні своєї підготовки до захисту Вітчизни; мотивацію молоді до військової служби. У зв’язку з цим було активізовано профорієнтаційну роботу серед старшокласників на подальшу службу в Збройних силах України.

    Головними завданнями роботи школи з сім'єю в 2019-2020 навчальному році було (сімейне виховання) : пропаганда педагогічних знань з метою підвищення педагогічної грамотності батьків; організація заходів, спрямованих на оволодіння батьками системою умінь, необхідних дня організації діяльності дитини вдома; гуманізація змісту та форм роботи з сім'єю і взаємовідносин «педагоги – батьки». Було осучаснино тематику та форми  проведення батьківських всеобучів.  Було проведено цілеспрямовану роботу у двох напрямах: педагогічна просвіта батьків з використанням сучасних форм і методів та активне залучення їх до виховної роботи; підготовка підростаючого покоління до дорослого, сімейного життя.

    Головним у діяльності класних керівників було превентивне виховання, яке спрямоване на реалізацію Концепції превентивного виховання дітей і молоді. Особливої уваги було приділено питанням, які передбачають впровадження системи підготовчих та профілактичних дій педагога, спрямованих на запобігання формуванню в учнів негативних звичок, рис характеру, проявів асоціальної поведінки.

    Актуальним також в 2019-2020 навчальному  було питання щодо збереження та зміцнення здоров’я дітей і молоді. Здоров’язбереження як вектор інноваційної стратегії виховання обумовлюється тим, що сучасна система освіти стає пріоритетним напрямом реалізації державної політики по зміцненню і збереженню здоров’я підростаючого покоління, створенню здоров’язбережувального середовища. Цілеспрямований, системний, комплексний, діяльнісний, синергетичний підходи до вирішення проблем здоров’я підростаючого покоління, превентивного виховання, розбудови здоров’язбережувального середовища сприятимуть створенню  необхідних умов для  всебічного й гармонійного розвитку особистості, для життя в нових економічних умовах.

    Також основною складовою частиною виховної роботи було шкільне самоврядування, яке є однією із важливих умов залучення учнів до громадської діяльності. Самоврядування в має стати для учнів справжньою школою демократії, школою громадянського становлення підростаючого покоління.

   Ефективність виховної діяльності школи залежить і від активної співпраці з дитячими та молодіжними громадськими організаціями, які визнані державою і носять неполітичний характер.

   При плануванні превентивної роботи класним керівника взяли до уваги інформацію, яка характеризує соціологічний портрет сучасної дитини.

   Зусилля педагогів були спрямовані на формування в учнів відповідальності, правомірності шляхів і засобів їх реалізації, моральних якостей, які б регулювали їхню поведінку.

    Важливим в питаннях профілактики дитячої жорстокості та насильства  є  проведення належного сімейного виховання,  відродження сімейних цінностей, підвищення ваги виховної функції сім'ї та підняття її авторитету,  підготовка підростаючого покоління до дорослого, сімейного життя.

   Актуальною є систематична й послідовна педагогізація батьківської громадськості, оскільки члени сім’ї – це перші вихователі дитини. У навчально-виховному процесі необхідно враховувати, що вплив сім’ї на підростаючу особистість залежить від багатьох факторів, а саме: склад сім’ї (повна – неповна, наявність членів старшого покоління); побутові умови; морально-психологічний клімат; соціальна орієнтація; загальна культура; забезпечення єдності вимог до дитини усіх членів сім’ї; характер спілкування батьків із дитиною; єдність сімейних інтересів.

    Цілеспрямована робота проводилася щонайменше у двох напрямах: педагогічна просвіта батьків з використанням сучасних форм і методів та активне залучення їх до виховної роботи; підготовка підростаючого покоління до дорослого, сімейного життя.

  Превентивне виховання забезпечується на законодавчому рівні Законом України від 26.04.2014 № 2402-ІІІ "Про охорону дитинства"; Законом України від 21.06.2014 № 2558-ІІІ "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"; постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2017 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення на період до 2019 року", розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 № 2140 "Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2017-2020 роки", постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2018 № 350 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року", розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.11.2015 № 1209 "Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2020 року".

   Беручи до уваги наказ Міністерства від 03.08.2018 № 888«Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2020 року», пріоритетними в роботі школи із означеної проблеми було :

 • упровадження просвітницької діяльності, спрямованої на формування негативного ставлення до протиправних діянь, проведення тижнів правових знань;
 • використання інтерактивних педагогічних технологій, зокрема ділові та рольові ігри, моделювання життєвих ситуацій, суспільних процесів та процедур, дискусії, робота в малих групах на уроках правознавства та в позакласній діяльності;
 • впровадження шкільного самоврядування в начально-виховний процес;
 • ужиття заходів, спрямованих на підвищення моральності в суспільстві, правової культури громадян, утвердження здорового способу життя;
 • запобігання проявам екстремізму, расової та релігійної нетерпимості;
 • впровадження нових педагогічних комунікацій між усіма учасниками навчально-виховного процессу;
 • перетворення навчальних закладів на зразок демократичного правового простору та позитивного мікроклімату тощо.

   Велику увагу приділяли учням, які виховуються у сім’ях, що опинились у складних життєвих обставинах, з метою попередження безпритульності й бездоглядності, насильства над неповнолітніми, підліткової злочинності та правопорушень, запобігання торгівлі дітьми. Класним керівники школи здійснювали:

 • внутрішній облік дітей, які потребують посиленої уваги з боку педагогічного працівника;
 • інформували служби у справах дітей,
 • здійснювали психолого-педагогічний супровід таких дітей;
 • контролювали відвідування ними навчальних занять та якість навчання;
 • активно залучали до громадської та гурткової роботи тощо.

   З метою профілактики та усунення явищ дискримінації і насильства в учнівському середовищі, створення безпечного середовища в школі проваджували впроваджувати інтерактивні форми роботи за навчально – методичним посібником "Організація роботи з розв’язання проблем насильства в школі" (схвалений для використання на засіданні науково-методичної комісії з проблем виховання дітей та учнівської молоді, Науково-методичної ради з питань освіти МОН України  від 22 травня 2018 року, протокол № 2).

 

 12. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

  Робота  з  охорони  праці,  безпеки  життєдіяльності,  виробничої  санітарії, профілактики  травматизму  дітей  у  побуті  та  під  час  освітнього  процесу визначається  у  діяльності  педколективу  як  одна  із  пріоритетних  і  проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх  навчальних  закладів  та  організацій  навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

   На  початку  навчального  року,  напередодні  канікул  та  святкових  днів проводяться  інструктажі  з  безпеки  життєдіяльності  серед  учнів,  відпрацьована програма  вступного  інструктажу.  Регулярно  відбуваються  цільові  інструктажі  з учнями  перед  екскурсіями,  походами,  спортивними  змаганнями.  У  школі  в наявності  необхідні  журнали  з  реєстрації  всіх  видів  інструктажів  з  питань охорони  праці.  Кожна  класна  кімната,  кабінет,  спортзал  має необхідний  перелік  документації  з  питань  безпеки  життєдіяльності.  Також  у приміщеннях  школи  розміщено  кілька  стендів  по  безпечній  поведінці.  Питання охорони  праці  та  попередження  травматизму  неодноразово  обговорювалися  на нарадах при директорові.

   Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі  здійснюється  належна  робота  щодо  попередження  нещасних  випадків, створення  безпечних  умов  навчання.  Разом  з  тим  залишаються  високими показники  травматизму  дітей  на  уроках  фізкультури,  перервах.  В  школі розроблено  низку  заходів,  щодо  попередження  травматизму  учнів,  проведена відповідна  робота  з  учителями.  Причини  виникнення  травм  з’ясовуються, аналізуються,  відповідно  до  цього  складаються  акти  та  проводяться профілактичні заходи.

   У  2019/2020 н.р. серед  учнів  і  працівників не було зафіксовано жодної травми.

13. Фінансово-господарська діяльність.

    Будівля школи прийнята в експлуатацію 1962  році. Але не зважаючи на великий вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією департаменту гуманітарної політики. Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати, надбавок, доплат працівникам школи. Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті школою енергоносії. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв. Система опалення знаходиться у нормальному стані. Протягом навчального року за рахунок спонсорської допомоги батьків школи здійснювався ремонт  та оновлення навчальних кабінетів, поточні ремонти коридорів школи, закупівля миючих дезінфікуючих засобів для харчоблоку.

    Працівниками централізованої бухгалтерії шкіл планово проводиться інвентаризація майна, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються  або оприбутковуються.  В 2019/2020 навчальному  році облаштовано ресурсну кімнату.

      Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Подвір’я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються учнями школи, своєчасно обрізуються дерева, кущі. Систематично за  потребою проводиться скошування трави на газонах, винесення та періодичне вивезення сміття з території школи.

14. Управлінська діяльність. 

      Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

     У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласного інституту післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами.

       Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і , в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників поведінки, тощо. Під час здійснення внутрішньошкільного контролю за рівнем викладання навчальних предметів заступником директора школи  використовуються діагностичні картки аналізу та вивчення стану викладання предметів з використанням комп’ютера. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

          Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою наближений до демократичного, оскільки більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Директор школи у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату.